Holiday Inn Express

1510 Saturn Dr
Wapakoneta, OH 45895